O firmě Produkty Certifikáty Ke stažení Vaše dotazy Kontakt Akce Partneři Objednat JÍMKU Objednat SEPTIK
 
pool one

Jímky, septiky a žumpy, bazény Poolone

jímky septiky a zemní filtry bazény čistírny odpadních vod vodoměrné šachty
 
line

Stavba bazénu 

- krok za krokem

 

Příprava a stavba plastového bazénu

Následující článek vám poradí, přehledně a jasně, s provedením všech přípravných prací při budování nového bazénu až k vlastní stavební realizaci. V několika hlavních bodech si představíme všechny fáze, kterými si musí projít člověk, který se chce proměnit z obyčejného suchozemského člověka v nový a zjevně nadřazený lidský druh – HOMO BAZENICUS. Stavba nového plastového bazénu není žádná věda a s trochou soustředění to zvládne každý a nemusí být zrovna stachanovec s vyhrnutými rukávy. Takže bez zbytečného otálení se ponoříme rovnou do bazénové problematiky.

Čím se musí začít aneb přípravné práce před vlastní stavbou bazénu

1/ Zaměření bazénu – určete hranice vodního světa

Najděte si na své zahradě to pravé místo pro nový bazén, na takové místo by mělo dostatečně svítit sluníčko a mnozí klienti jsou rádi, když vyberou prostor s dostatečným soukromím, ne každý se chce při koupání konfrontovat se všemi svými sousedy, ale to je věc vkusu. Bazén potřebuje nejenom prostor na vlastní vanu, ale i prostor na další využití, ať už se jedná o přidanou střešní konstrukci nebo prostor, kam se vejdou všechna lehátka, stolky, grily a slunečníky. Když si tohle všechno dobře zvážíme, vrhneme se na vlastní kolíkování – vytyčíme prostor na každé straně minimálně o padesát centimetrů větší než je tělo vlastního bazénu – tím získáme dostatečný manipulační prostor. Obvod bazénu obsypte pískem. Vyplatí se myslet i na to, že s výstavbou bazénu se často pojí i další terénní úpravy – takže neodvážejte výkopovou zeminu, která se Vám bude hodit na jiném místě.

2/ Přípravné zemní práce

Jako nejslavnější pražské derby začíná výkopem, tak i vlastní stavba bazénu začíná slavnostním výkopem, na tento typ výkopu však pana Masopusta raději nezvěte. Při určování hloubky bazénu nezapomeňte na vlastní výšku základové desky.

Odvodnění – musíte se rozhodnout, jakým způsobem odvodníte základovou desku, v zásadě máte k dispozici dva způsoby – 1/ Vyspádováním do připraveného odvodu; 2/ pomocí drenážního kompletu.

Filtrační šachta, protiproud a jejich umístění – při umístění výkopu technologické šachty je nutné vybrat místo, které nebude překážet dalším úpravám – jako je například konstrukce zastřešení. Pokud svůj bazén vybavíte protiproudem, pak umístění technologické šachty proběhne na osu bazénu. Rozměry technologické šachty se liší podle typu: samostatná filtrace (průměr 120 cm s výškou 120 cm), samostatný protiproud (120x60x80 cm) nebo kombinace filtrace a protiproudu (průměr 150 cm s výškou 120 cm). Technologické šachty se umísťují půl metru od vnějšího kraje bazénu v případě, že její součástí je protiproudé zařízení. Prostá filtrace může být umístěna ve větší vzdálenosti.

3/ Úprava dna bazénového výkopu

Po dokončení výkopových prací je nutné vyrovnat dno výkopu, což se provede velmi jednoduše – vysypáním hrubším kamenivem a štěrkem. Do vrchní vrstvy jemného štěrku nainstalujte drenáž, odvodňovací potrubí spádujte do místa svodu.

4/ Jak odvodnit základovou desku?

Jedná se o klíčovou část přípravných prací. Nechtěná voda je schopná způsobit velmi vážné poškození bazénového skeletu, ať už se jedná o dešťovou nebo spodní vodu. Instalaci drenážního potrubí se proto nevyplatí podceňovat. Opět se vám nabízí dvě základní možnosti odvodnění: odvodnění pomocí drenážního kompletu a samospádné odvodnění pomocí drenáží.

Drenážní komplet se skládá z trubky o průměru 30 cm a drenážního potrubí, dno trubky umístíme minimálně 50 cm pod okraj – úroveň konečných nivelet základových desek. Trubku podsypeme jemným štěrkem. Trubku ukládáme kolmo k základové desce, drenážní potrubí ve spádu.

Samospádné odvodnění – drenážní potrubí (průměr 4 až 8 cm) položíme ve spádu směrem k odvodu vody. Systém se vyplatí vylepšit o tzv. kontrolní šachtici, která umožní kontrolu průchodnosti a případně vyčištění. Vzdálenosti mezi drenážním potrubím nejsou větší než 80 cm, drenážní potrubí je nutné zakrýt (před zasypáním štěrkem) vhodnou geotextilií. Před vlastním betonováním dorovnáme dno do roviny, k tomu použijeme jemný štěrk.

5/ Vyztužení základové desky a vybetonování dna

Základovou desku vyztužíme pomocí tzv. kari sítí. Tloušťka základové desky je minimálně 15 cm – výšku základové desky ovlivňuje výška bazénu. Bazén může mít proměnlivou výšku, je nutné to v přípravě základové desky reflektovat.

6/ Finální příprava základové desky, izolace bazénového skeletu a základové desky

Vlastnímu uložení bazénového skeletu je nutné provést finální přípravu základové desky. Pokud není základová deska optimálně rovná, je nutné ji dorovnat stěrkou nebo zbrousit. Ze základové desky musíme odstranit všechny hrubé nečistoty, ostré hrany, tím se vyhnete nebezpečí osudového poškození dna bazénu.

Na připravenou základovou desku položíme izolační vrstvu z tvrzeného – extrudovaného polystyrenu. V druhé izolační vrstvě položíme na polystyren speciální geotextilií. Polystyrenem izolujeme i bazénový skelet, pakliže již není izolován.

7/ Vlastní uložení bazénu a technologická montáž

Tuto část práce většinou zajišťuje dodavatel bazénu, k uložení bazénového skeletu může být nutná přítomnost více pracovníků. Po uložení bazénového skeletu následuje kompletní instalace a technologické zapojení. Po dokončení všech těchto prací je provedeno tzv. odzkoušení zavodněním, tím se prověří těsnost všech prvků. K zavodnění může být potřeba až 5 m3 vody. Je-li součástí projektu instalace drenážního čerpadla, jeho instalace se provádí současně s instalací ostatních technologií.

8/ Dokončovací práce – vyzdívání a příprava

Dokončovací práce již zpravidla neprovádí dodavatel bazénového systému a často se o ně postará koncový zákazník. Nejdůležitější částí přípravy na vyzdívání je tzv. výztuha bazénového skeletu. Skelet je třeba vyztužit rozpěrami, čímž se zabrání deformacím skeletu. Bazénový skelet je nutné rozepřít v místech vyztužujících prvků – žeber. Rozpěry je třeba osadit velmi opatrně a šetrně, je třeba zabránit poškrábání a jiným poškozením bazénového skeletu. Pokud jsou všechny přípravné práce provedeny, je na čase se pustit do vlastního vyzdívání. Vyzdívka musí dodržet předepsanou vzdálenost mezi opěrnou zdí a vyztužovacími prvky bazénového skeletu. Volný prostor se následně zasype suchou betonovou směsí, který se nehutní – tím by se mohl deformovat bazénový skelet. Prostor mezi vyzdívkou a terénem se zasype zeminou, které máte dostatek z vlastního výkopu.

Vyzdívku provádějte společně s dopouštěním vody. Dbejte na to, abyste s hladinou dopouštěné vody byly vždy „dva šáry“ na úrovní vyzdívky nebo betonované plochy, přesněji alespoň 30 cm. Vlastní výšku vyzdívaných částí je nutné odvodit od finální povrchové úpravy, což nejčastěji bývá dlažba. Ukotvení vyzdívky provedeme do horního výztužného prvku bazénového skeletu – do tzv. límce, který je většinou vysoký zhruba 30 cm. Bazén není vhodné pouze obetonovat, byť je to možné, ale na deformaci vlastního skeletu náročné řešení. Obezdívka je pro většinu typů bazénových skeletů ideálním řešením.

9/ Příprava terénu, podkladová deska a konečná úprava okolí bazénu

Podkladovou desku vyztužíme tzv. kari sítí a pevně ji spojíme s vyzdívkou, tím vytvoříme monolitickou desku. Před finální úpravou je nutné provést srovnání terénu. Ideální je, pokud okolní terén je o něco níž (řekněme min. o 10 cm) než je základová deska bazénu. Konečnou podkladovou desku vytvořte vzhledem k vybranému typu a výšce dlažby, nerovnosti terénu lze odstranit stěrkou. Pakliže plánujete v budoucnu vybavit bazén pojízdným zastřešením, snažte se dosáhnout maximální možné roviny terénu/dlažby. V takovém případě je zároveň nutné pokládanou dlažbu pevně spojit s podkladní deskou, např. podbetonováním.

Vlastní položení dlažby můžete provést sami, stejně jako si na tuto práci můžete objednat speciální firmu. Pokud plánujete zastřešení bazénu, kvalitní rovná dlažba vám usnadní instalaci pojezdových prvků konstrukce stříšky.

10/ První koupání a bazénová party

Pokud jste úspěšně prošli devítkou bodů základního schématu, pak jste se dočkali toho vzácného okamžiku, kdy vaše zahrada přestala být obyčejnou zahradou, ale proměnila se v oázu, klidu, míru, odpočinku, ale i ve zdroj sociální prestiže. S využitím bazénu už nikomu radit nemusíme – zakoupení plavek, lehátek a základní barmanské výbavy je už pouhou třešinkou na dortu budování bazénu. S tím si už určitě poradíte.

 
 


Sestavení jímky

<< zpět

line

doprava zdarma

Výroba a dodáni do 3 dnů

rádce kontakt POOLONEbazény, jímky, septiky - kontaktní e-mail
 
2011 Webhosting, webdesign - mcrai.eu

JÍMKA, JÍMKY, SEPTIK, SEPTIKY, BAZÉNY,

|

PLASTOVÉ JÍMKY - JÍMKA NA VODU

|

LEVNÝ SEPTIK - ŽUMPA

|

VÝROBCE JÍMKY A SEPTIKŮ

|

LEVNÉ BAZÉNY - PLASTOVÉ BAZÉNY

|

Servis lyží a snowboardů

|

Dřevěná okna

|

Kancelářský nábytek

|

Autopůjčovna MAXRENTAL

|

Pronájem aut a vozů MAXRENTAL

|

Ponožky

|

Rodinné domy Říčany - Prodej RD Říčany

|

zpětné odkazy