Zemní pískový filtr je navržen dle normy ČSN 75 64 02 a slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod, který bývá zařazen za tří komorový septik.

Filtr se skládá z:

  • Plastové nádoby
  • Drenáží
  • Filtračních náplní
  • Rozdělovací a sběrné HT trubky (DN 110)

 

Princip zemního pískového filtru:

Předčištěna voda vtéká do přívodní drenáže a prosakuje vrstvami filtru, kde probíhá proces dočištění. Poté je odváděna svodným potrubím do vodoteče, zasakování nebo dešťové kanalizace. Hodnoty zbytkového znečištění splaškových vod odtékajících ze soupravy septik + pískový filtr dosahují 95 - 99%.

Použití pískových filtrů:

Pískový filtr RG - PF je zařazený za tří komorový septik. Slouží jako soustava k čištění odpadních vod z malých individuálních zdrojů znečištění. Pískový filtr lze osadit i za jiný stupeň čištění (aktivní ČOV nebo biofiltr jako třetí stupeň čištění tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu vypouštěných vod). Důležité je nenarušovat doporučené velikosti septiku a filtru. Velikost zemního pískového filtru je závislá na počtu připojených obyvatel. Pro objekty s občasným provozem (rekreační zařízení) lze použít velikost pískového filtru o stupeň nižší.

 

Dodávka:

Dodávka obsahuje vodotěsný plášť filtru, drenážní potrubí a odvětrávací komínky.

Dodána není štěrkodrť a filtrační písek – dodání tohoto materiálu je zajištěno buď stavební firmou nebo svépomocí

 

 
banner banner

Plastové bazény a bazénové vany

Značka POOLONE vyrábí a na český trh dodává bazény a bazénové vany nejrůznějších typů a tvarů. Z bohaté nabídky si tak vybere každý, ať už hledáte malé bazény s minimálním rozměrem nebo reprezentativní bazény velkorysých rozměrů. Vybírat si můžete i tvar budoucího bazénu. Neváhejte a prohlédněte si nabídku bazénů značky POOLONE.

Plastové jímky

Společnost POOLONE dodává na český trh plastové jímky všech základních typů. V nabídce značky POOLONE naleznete samonosné jímky, dvouplášťové jímky, stejně jako jímky pro obetonování nebo obsypání zeminou.

Septiky, žumpy

Plastové septiky a žumpy značky POOLONE patří k nejvyhledávanějším výrobkům na českém trhu. V nabídce společnosti nechybí septiky pro obsypání zeminou, septiky pro obetonování nebo dvouplášťové septiky. Plastové žumpy jsou spolehlivé a dají se pořídit za rozumnou cenu.

Požární nádrže

Požární nádrží se rozumí zdroj vody tam, kde je nutné udržet požadované množství vody pro zásah požárních jednotek v jednom místě. Požární nádrž je i vhodný doplněk objemu vody určené k hašení v případě, že nestačí kapacita jiného vodního zdroje. Požární nádrž slouží jako zásobník vody.

Vodoměrné šachty Poolone

Vodoměrná šachta slouží k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru. Vodoměrná šachta je vyrobena z plastových polypropylénových desek o tloušťce 5 až 10 mm. Dobré vlastnosti vodoměrné šachtě dává i nejmodernější způsob svaření.

Zemní pískové filtry

Pískový filtr společně s tříkomorovým septikem se může pochlubit 95 až 99 % účinností čištění. Zemní filtr pracuje na jednoduchém principu: předčištěná voda prosakuje vrstvami filtru, v nichž dochází k dalšímu čištění.